Selskapets formål er innsamling av kasserte kjøretøy
og salg av produkter som er en naturlig følge av dette.

Bilgjenvinning AS ble stiftet 15. august 2006. Selskapets aksjonærer er Hellik Teigen AS (www.hellik-teigen.no) og Ragn-Sells AS (www.Ragnsells.no). Begge aksjonærene har betydelig kompetanse innenfor avfallsektoren. Ragn-Sells har stor kompetanse på logistikk knyttet til avfall og Hellik Teigen har sin kompetanse innenfor behandling av metaller. 

Våren 2006 inngikk Bilgjenvinning en avtale med Autoretur AS på vegne av bilimportørene i Norge, om innsamling av utrangerte kjøretøy Fra 1. januar 2007 ble ansvaret for behandling av kasserte kjøretøy overført fra staten til bilimportørene. Vi er tilstede i hele Norge med unntak av Troms og Finnmark hvor Bilgjenvinning ikke er etablert.

bilde

Bilgjenvinning AS har under etablering et nett av innsamlingspunkter.  Hvor vi er representert finner du under rubrikken Finn bilopphuggeri. Bilgjenvinning legger vekt på at innsamlingen skal følge gjeldende lover og regler for å sikre at behandlingen i alle ledd gjøres på en så miljøriktig måte som mulig. Dersom du vil vite mer om lovverket som ligger til grunn for endringen kan du søke på www.miljodirektoratet.no.

Les mer om miljøvennlig bilgjenvinning her!

Broomguiden-referanse: 100327614

Kontakt

Sted

  • Adresse Hovinmoen 1 A
    2050 JESSHEIM
  • KommuneUllensaker
  • FylkeAkershus
  • LandNorge