Processor 3000
- Norskprodusert fullfôrmikser

Automatisk fôring med rundballer og silofor!

 • Eksakt kutting og blanding
 • Stor kapasitet, passer alle bruksstørrelser
 • Lavt energibehov, kun 2 x 5,5kw
 • Lav byggehøyde: fra 2,55m
 • Lav innfyllingshøyde: fra 1m
 • Svært enkelt vedlikehold
 • Tett system
 • 6mm Rustfri bunn
 • Industristandard gir lang levetid

Fordeler når maskinen skal monteres i fjøset

 • Enklere å sette inn i eksisterende bygg
 • Mindre behov for bygningsmessige endringer
 • Trenger ikke "graves ned"
 • Lav byggehøyde, fra 2,55m
 • Liten bredde fra 2,1m
 • Lengde fra 3,85m
 • Lav vekt, 2700kg, kan monteres oppå himlingen / låven
 • Trenger kun 63 amp strømtilførsel
 • Billigere elektrikerregninger (Ferdig montert el opplegg)

Fordeler ved fôring

Du får disse fordlene ved kortsnittet fôr

 • Høyre og raskere fôropptak på alle dyr
 • Høyere produksjon
 • Mindre fôrspill og krybberat
 • Eksakt snittelengde
 • Ingen ødelagt fôrstruktur
 • Snitter opp rotvekster
 • Svært jevn utmating

Brukermessige fordeler

 • Svært lav innlastingshøyde fra 1 m
 • Eneste blander som kan påmonteres magasin
 • Små blandinger, men stor kapasitet
 • Liten fare for varmgang
 • Ingen vanntilsetning
 • Ingen syretilsetning
 • Ingen brytebolter eller slurekoblinger
 • ngen PTO aksel som må smøres (direktedrift)
 • Ingen sliteplate som må skiftes
 • Ingen knivsliping, selvkvessende kniver
 • Knivene kan vendes og brukes på 2 sider
 • Sikkerhetssett medfølger for sikker knivskifting
 • Rustfrie flensmuttere på knivfesteskrue
 • Tett tak hindrer fôrspill over kanten
 • Ingen fôrrester i båser og gangareal
 • Ingen fôrrester i gjødsla
 • Problemfri drift av bandfôranlegg
 • Mindre belastnng på utfôringsvogner
 • Ingen tilstopping og kiling

Hva skiller Processor 3000 fra andre maskiner

 • Kun 11kw strømforbruk (lave el-kostnader)
 • Uavhengig drift på skruene sparer strøm
 • Kun IEC normerte gir og motorer (enklere vedlikehold)
 • Både motor og gir har spleins (enklere vedlikehold)
 • Stopper aldri, kort revers ved overbelastning
 • Rustfrie bunnplater (3x levetid)
 • Hardox 450 slitestål (rustfritt i skruevindinger)

Horisontale skruer

 • Anerkjent prinsipp som bruke i store deler av verden
 • Eneste virkelige kuttesystem for rundballer og tørt før
 • Rask kutting, kutter på hele runden
 • Eksakt snittelengde
 • God blanding
 • Kutter all slags fôr

Automatiske anlegg med magasin

 • Små blandinger (2 baller pr gang)
 • Stor kapasitet (opptil 30 baller pr døgn)
 • Passer alle bruksstørrelser
 • Kun etterfylling av baller på magasinet
 • Ferskt fôr hele tiden

Funksjoner i autoskapet

 • PLS styrt med display
 • Internett-tilgang med muligheter for fjernhjelp
 • Visning av display på mobilen
 • Auto-innlasting av rundballer fra magsinet
 • Utfôring manuelt / fjernstyrt / eller på tid til ønsket plass
 • Alle muligheter for å bygge på vekt, kraftfôr osv.

Manuelle anlegg

Funksjoner i autoskapet

 • Blanding og stopp
 • Blanding og utmating til bestemt plass
 • Utfôring på signal fra andre maskiner
 • Noen tilleggsfunksjoner kan fås

Utnytt fordelene ved fortørking når du har finsnitteren i fjøset

 • Alltid delikat snittet fôr i fjøset
 • Mindre ressursbruk på transport og pressing av vann
 • Mindre forbruk av plast
 • Større fôrverdi i hver ball
 • Vesentlig bedre fôrkvalitet
Broomguiden-referanse: 100330549

Kontakt

Sted

 • Adresse Frydenlund 58
  2651 ØSTRE GAUSDAL
 • KommuneGausdal
 • FylkeOppland
 • LandNorge